SAGE回溯期刊数据库

          

          数据库简介

          此数据库为国图购买全国免费使用。

            SAGE是一家专注于出版人文与社会科学、科技、医学领域的学术期刊出版社,本次开通的全国在线内容包括380多种期刊,共计3.2万多期、460多万页的41.8万篇全文,年代从创刊起至1998年。

 

           使用说明

           * 如果您发现该数据库不能使用,请通知管理员或点击【此处报错】,谢谢! 
           * 未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本站资源;如引用页面,请注明来自本站,谢谢您的支持!


        链接:http://journals.sagepub.com/
咨询评论
该库对我很有帮助   该库对我没用   无所谓